Privacy


Allereerst kunnen de ouders er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Om het contact met de ouders te optimaliseren, zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld. Deze middelen kunnen zijn: een intakegesprek, een schriftje/ dagboekje, een ouderavond, een evaluatieavond en een evaluatie/ enquêteformulier. Voor foto’s en beeldmateriaal zal om een handtekening worden gevraagd. Regelmatig worden er foto’s gemaakt van de kinderen. Deze worden gebruikt voor de schriftjes, activiteiten en worden neergehangen in de groepen. Tegen een kleine vergoeding kunnen ouders deze kopen.

Foto's van uw kind

Zoals tijdens de intake met u is besproken maken wij geregeld foto’s van uw kind(eren).

Bij het ondertekenen van de overeenkomst hebt u wel of geen toestemming gegeven voor het plaatsen van foto’s van uw kind.

Mocht hierin iets voor u zijn veranderd dan kunt u onderstaand formulier invullen en afdrukken en bij ons inleveren.

Toestemming om foto’s te plaatsen op publieke plekken gerelateerd aan kinderdagverblijf Lotus, bijvoorbeeld op onze Facebookpagina.

Voor uw toestemming om foto’s te plaatsen op publieke plekken gerelateerd aan kinderdagverblijf Lotus geldt:

  • Foto’s zijn zichtbaar voor bezoekers van onze website of Facebookpagina.
  • Foto’s die geplaatst worden zijn altijd onderhevig aan de ethische afweging van onze medewerkers, foto’s van bijvoorbeeld de toiletgroep en verschoonruimte worden door ons niet gemaakt/geplaatst.
  • U hebt altijd het recht om te verzoeken een betreffende foto te verwijderen.
  • Over het algemeen zullen foto’s die openbaar gebruikt worden waarop voornamelijk uw kind zichtbaar is, of foto’s die bijvoorbeeld prominent op onze website worden gebruikt voor onze promotiedoeleinden met u worden besproken.

Het plaatsen van foto’s op onze publieke media doen we natuurlijk om toekomstige ouders van kinderdagverblijf Lotus een indruk te geven van de dagen van hun kind.