Klachten


Kinderdagverblijf Lotus is bijzonder trots dat zij in haar hele bestaan nog geen klachten heeft ontvangen. De reden hiervoor is eenvoudig: wij hechten er waarde aan om nauw in contact te staan met u als ouder/verzorger. Hierdoor kunnen we zeer snel inspelen op veranderingen, vragen of opmerkingen van uw kant. Ook nemen onze leidsters de tijd om de dag met u door te nemen en eventuele bijzonderheden. Op die manier kunnen we in een vroeg stadium al de meeste aandachtspunten ondervangen waardoor we samen met u kunnen blijven ontwikkelen aan een klachtenvrije opvang.

Download hier onze complete klachten reglement

Wetgeving


Vanuit de wetgeving bestaat de verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft u als ouder/verzorger de mogelijkheid om contact op te nemen met het klachtenloket kinderopvang  voor informatie, advies of mediation of een formele klacht in te dienen bij de geschillencommissie, een onafhankelijke instantie waar kinderdagverblijf Lotus bij is aangesloten. In de aanmeldingsmap zit informatie van het klachtenloket welke stappen er genomen kunnen worden als dit nodig zou zijn.