Mentorschap


Ieder kind dat geplaatst wordt bij kinderdagverblijf Lotus krijgt een eigen unieke mentor toegewezen. Deze wijzen we niet toe op basis van beschikbaarheid, maar op basis van de behoefte van het kind en u als ouder/verzorger. Niet iedere leidster is hetzelfde en iedere leidster heeft haar eigen unieke talenten. Op basis van het intakegesprek en uw kind wijzen we de geschikte leidster toe als mentor. Zij zal in de loop van de opvang het contact met u onderhouden en observaties met u delen.

Vanuit onze visie streven wij naar een optimale ouderparticipatie. De relatie met de ouders is erg belangrijk. Zoals al eerder al beschreven, hechten wij veel waarde aan de dagelijkse informatie-uitwisseling over het kind. Groepsleiding en ouders wisselen met elkaar uit over de gebeurtenissen en ervaringen van het kind. Een schriftje kan hier als ondersteuning bij helpen. Als het kind jonger dan één jaar is, schrijft de groepsleiding elke dag. Als het kind ouder dan één jaar is, schrijft de groepsleiding 1 keer in de maand. Elke maand wordt er een ontwikkelingsgebied uitvergroot. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de taalontwikkeling of de sociale omgang. De zorg van het kind blijft uiteraard altijd aan de orde. Als er meer tijd genomen moet worden om de zorg te delen, kan dit ook met de coördinator van de “Lotus”. Dit gesprek kan aangevraagd worden bij de groepsleiding of de ouders kunnen hierin zelf initiatief nemen. Doordat kinderdagverblijf Lotus een kleinschalig project is, zijn de lijntjes kort en duidelijk. Ook de coördinator is in grote lijnen op de hoogte over het welzijn van de kinderen.