Werken bij Lotus


Op dit moment zijn er geen vacatures. Mocht er een vacature ontstaan dan zullen we deze onder andere op deze pagina aankondigen, hou deze pagina daarom in de gaten.

Kinderdagverblijf Lotus is niet zomaar werkgever. Onze mensen zetten zich in vanuit hun hart. Dit is vooral merkbaar aan de hechte band die onze mensen onderling hebben. Doordat onze mensen een groot gevoel hebben voor de opvang van uw kind kennen we geen invalkrachten. Opvang van bijvoorbeeld ziekte wordt altijd binnen het vaste team opgevangen.

Onze mensen bieden wij het gehele jaar door diverse opleidingen en trainingen. Het aanbod hierin is zeer gevarieerd, onder andere: visies in opvoedtechnieken, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, wetgeving, professionalisering, competentiegericht werken, kinderyoga, Arbo, risico-inventarisatie, babycursussen.

Iedere twee maanden is er een werkoverleg onder leiding van de coördinator. Daarnaast kent kinderdagverblijf Lotus een zogenaamde groepsapp (Whatsapp), waar al onze mensen onderdeel van zijn. Communicatie loopt op deze manier binnen ons team zeer efficiënt.

Om te kunnen werken bij kinderdagverblijf Lotus zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Minimaal M.B.O. diploma niveau 3, gericht op pedagogisch werk
  • In het bezit van een verklaring omtrent gedrag
  • In het bezit van een geldig identiteitsbewijs
  • Passen in het team en binnen de behoefte van ons kinderdagverblijf
  • Passie voor kinderen, het vak van pedagogisch werker en het werken in een klein team.