Pedagogisch Beleidsplan


Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Lotus geeft intern en extern duidelijkheid over hoe het binnen ons kinderdagverblijf werkt.

Binnen ons kinderdagverblijf zijn we ervan overtuigd dat elk kind uniek, sterk en actief is. Met alle mogelijkheden, verlangens en wensen. Kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. We willen hier graag zoveel mogelijk aan tegemoet komen.

Vanuit onze pedagogisch visie is de ruimte waarin kinderen participeren belangrijk heeft deze veel invloed op de keuzes die kinderen maken in hun spel. Het materiaal, de wijze van inrichten en de aard van de activiteiten zijn sturend in de wijze waarop de kinderen zich manifesteren. Ook de houding van de leidsters en de wijze waarop de activiteiten worden aangeboden, bepaalt de ruimte die kinderen hebben en voelen om zelf te kiezen. We zien het kinderdagverblijf als een plek waar niet alleen kinderen, maar ook ouders en medewerkers zich veilig en prettig voelen.

Visie op interactie

Kinderen leren veel van elkaar. De volwassenen en ook de kinderen zelf zijn belangrijk voor elkaar. Dit houdt in dat we veel waarde hechten aan de kwaliteit van de interactie. Een goede en snelle informatievoorziening en communicatie tussen ouders, leidinggevende en groepsleiding zijn belangrijk om een sfeer te ontwikkelen waarin interactie en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn.

Veiligheid

De begrippen rust, reinheid en regelmaat vormen de basis voor het werken aan veiligheid. Aandacht voor hygiëne, kindvriendelijke ruimtes, duidelijkheid over de indeling en activiteiten op een dag zijn andere aspecten die een veilig gevoel geven en veiligheid waarborgen.

Respect

Alle mensen zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig. Respect als basis voor omgaan met elkaar zie je o.a. terug in de manier waarop rekening gehouden wordt met de eigenheid en autonomie van de kinderen en hun ouders.

Resultaat

Het werken aan pedagogische kwaliteit zien we als een continu proces. Elk voorjaar wordt er een enquête gehouden onder de ouders. Op deze manier krijgen we een goed beeld of de kwaliteit die geboden wordt zoals kinderdagverblijf Lotus voor ogen heeft.

Pedagogisch beleidsplan

Download hier ons pedagogisch beleidsplan. Pedagogisch beleidsplan

Download hier ons pedagogisch beleidsplan voor BSO. Pedagogisch beleidsplan BSO