Ziekte en calamiteiten


Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen niet terecht in de opvang. Wij hebben als uitgangspunt dat zieke kinderen zich meestal thuis het prettigst voelen en dat daardoor het ziekteherstel sneller zal gaan verlopen. Een ziek kind voelt zich nog ongelukkiger en zieker in een drukke omgeving en kan niet de volledige aandacht krijgen die het nodig heeft. De richtlijnen van de G.G.D. worden door de leidster gehanteerd bij het bepalen of een kind bij een ziekte thuis dient te blijven. Ook als kinderen tijdens de opvang ziek worden, zullen wij de ouders opbellen om het kind op te halen en het mee naar huis te nemen.

Als uw kind wordt aangemeld, zit er een begeleidende brief in het pakket waarin het beleid over “zieke kinderen” kinderen staat. Wanneer ouders/ verzorgers de groepsleiding verzoeken om bepaalde medicijnen aan het kind toe te dienen, is dit alleen mogelijk als het blad “medicijnverstrekking “ ingevuld en ondertekend is.

Calamiteitenbeleid

Het omgaan met eventuele calamiteiten van de "Lotus" is vastgelegd in een calamiteitenplan. In het plan worden de volgende zaken uitgewerkt:

  • Instructies bij brand en andere calamiteiten
  • Eisen t.a.v. materiële inrichting en noodvoorzieningen
  • Ontruimingsinstructies
  • Bedrijfshulpverlening

Kinderdagverblijf Lotus houdt minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening met het volledige personeel en de stagiaires.