Oudercommissie


Binnen onze organisatie hebben we een actieve oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit meerdere leden. Op dit moment zijn dat 3 leden. De oudercommissie werkt volgens een O.C. reglement, zoals de wet deze aangeeft.

Deze ouders participeren mee met vergaderingen, zijn op de hoogte van vele besluitvormingen en hebben ook besluitrecht binnen kdv Lotus.

Ontevreden ouders

Hebben ouders het gevoel dat ze niet met hun vragen, ontevredenheid, opmerkingen, etc. bij de groepsleiding of de coördinator terecht kunnen, dan kunnen zij altijd een lid van de oudercommissie bellen als klankbord. De oudercommissie adviseert welke weg kan worden bewandeld en geeft aan wat zij kunnen betekenen voor de ouders.

Doel

In principe heeft iedere partij dezelfde belangen, maar de wensen en mogelijkheden kunnen uiteenlopen. In dit krachtenveld willen wij het uitgangspunt van de samenwerkingsrelatie hanteren, om tot wederzijdse tevredenheid over het dienstverleningsproces te komen.

Waarin participeert de oudercommissie?

 • Bij alle vergaderingen is er een lid van de oudercommissie aanwezig, is er geen lid aanwezig dan gaat de vergadering niet door. In de adviezen heeft de oudercommissie altijd 1/3 stem. De medewerkers en de coördinator zijn de andere twee partijen.
 • Speelgoedcontrole. In elke vergadering wordt de oudercommissie op de hoogte gehouden welk speelgoed er gekocht is of wat de plannen zijn rondom de aankoop. Eén keer per jaar is er een grote speelgoedcontrole. Dan wordt er eens grondig gekeken met welk materiaal de speelactiviteiten zijn gedaan, etc. Voor elke vergadering ligt het activiteiten-maandrooster ter inzage.
 • In alle sollicitatieprocedures heeft de oudercommissie een belangrijke stem. Één lid heeft een gesprek met de sollicitant en doet verslag aan de coördinator. De oudercommissie heeft 1/3 stem in het verhaal. De medewerkers en de coördinator zijn de andere twee partijen.
 • De functioneringsgesprekken van de medewerkers worden gehouden met de coördinator en een lid van de oudercommissie.
 • Alle klachten komen aan de orde binnen een vergadering.
 • Financiële inzage.
 • Inzage in alle dossiers en computerbestanden. Kdv Lotus heeft een open structuur. De kasten op kantoor zijn open. En daardoor is er geen drempel om een inzagencultuur te creëren.
 • Inspraak in veiligheid en hygiëne, samen met de oudercommissie zijn er instructiekaarten ontwikkeld.
 • GGD rapport bespreking.

Overige taken van de oudercommissie

Overige taken die de oudercommissie op zich heeft genomen zijn:

 • Klusjesdag en open zaterdagen: (kdv Lotus kan soms wel extra handen gebruiken, denk aan bijvoorbeeld al het speelgoed grondig schoonmaken, schilderwerk, onderhoud voor buiten en opendagen voor nieuwkomers).
 • Het organiseren van een ouderavond.
 • Organiseren van een oma en opa dag.

Aangesloten bij Boink

De oudercommissie is aangesloten bij de belangenvereniging voor ouders (Boink) Op deze manier laten zij zich ook informeren over wat er speelt in het land, regelgeving etc.

Hoe te komen aan informatie

 • In het intake gesprek wordt uitgelegd hoe de oudercommissie werkt.
 • Als ouders hun inschrijfformulier hebben ingevuld, krijgen zij een schrijven en telefoonnummer met wie de leden van de oudercommissie van kinderdagverblijf Lotus zijn.